Domácí pravidla a časy příjezdu a odjezdu

Časy příjezdu a odjezdu

 • Check-in: Čas příjezdu je stanoven na 16:00. V případě, že nájemce nekomunikoval s pronajímatelem předem, může být příjezd uskutečněn až po této době.
 • Check-out: Čas odjezdu je stanoven do 11:00. Pokud nájemce potřebuje prodloužit svůj pobyt nebo se chce dohodnout na pozdějším odjezdu, je nutné o tomto informovat pronajímatele.

Pořádek a bezpečnost

 • Nájemce je povinen zavřít okna, vypnout spotřebiče, zhasnout světla a při odchodu zavřít vstupní dveře.
 • V případě přístupu k zamykatelnému venkovnímu boxu, je nutné zajistit jeho řádné uzavření včetně gumového krytu.
 • Klíče je nutné při odjezdu nechat ve dveřích pokoje nebo ve venkovním boxu.

Úklid a údržba

 • Nájemce je povinen uklízet nádobí a ostatní půjčené věci.
 • Osobní věci nesmí překážet ostatním ubytovaným a musí být uloženy na určených místech.
 • Sušení neoprenu je povoleno pouze u venkovní sprchy na určeném sušáku.

Bazén a venkovní prostory

 • Využití bazénu je zdarma, ale používání je na vlastní riziko.
 • Pravidelné čištění bazénu probíhá každý týden v pátek odpoledne, v této době není možné bazén používat.
 • Venkovní nábytek u bazénu musí být vrácen do původní polohy po jeho použití.

Další služby a povinnosti

 • Za příplatek je možné využít pračku a úklid v průběhu pobytu.
 • Noční klid je vyžadován od 22:00 do 8:00, u surf vily od 23:00 do 8:00.
 • Nájemce je povinen odnést svůj odpad a dodržovat pravidla týkající se odpadní kanalizace.

Výstrahy a specifikace

 • Nájemce musí respektovat přírodní živly a místní prostředí.
 • Oblečení a ručníky od písku je nutné řádně ošetřit a neperte je v pračce.
 • Nájemce je plně zodpovědný za svou bezpečnost a bezpečnost ostatních osob.
 • Před příjezdem je nutné provést registraci pomocí uvedeného odkazu.

Parkování

 • Parkování je zdarma, ale nájemce musí respektovat určená místa a neparkovat na nevhodných místech.

Omezení využití nemovitosti

 • Komerční využití nemovitosti není povoleno, rezervace je pouze pro rekreační ubytování.
 • Obyvatelé nemovitosti jsou striktně uvedeni v nájemní smlouvě, další osoby nemohou zůstat ani nemovitost navštívit.

Poškození, opravy a ztráty

 • V případě jakýchkoli škod na nemovitosti je nutné okamžitě informovat pronajímatele.
 • Neprovádějte žádné opravy sami, v případě ztráty klíčů se účtuje poplatek za výměnu.

Důležitá upozornění

 • Tenerife má křehkou infrastrukturu, může docházet k dočasným výpadkům proudu, vody nebo telefonního spojení.
 • Nájemce musí respektovat veřejné pláže a přírodní prostředí.